Česky, prosím!

„Jazyk je jako harmonie, když je čistý,
nádherně se poslouchá...”

úvodní stránka › nabídka › gramatická korektura

Ze světa češtiny

Taky zprávy textujete?

Výraz textovat do češtiny přišel z angličtiny. V ní se běžně používá například ve smylu napíšu ti později: I'll text you later. Psát SMS už prostě v módě není a mla...

více | zdroj

Informační okénko

Poptávkové formuláře - praktický sumář Vašich požadavků

Poptáváte copywriting nebo korekturu textu, ale nechce se Vám všechno vypisovat do e-mailu? Není snadnější cesta, než vyplnit dotazník s Vašimi požadavky. My si tak uděláme jasnou představu o ...

více

gramatická korektura

  • oprava pravopisných jevů – psaní měkkého a tvrdého i, y, psaní velkých a malých písmen, psaní a skloňování cizích slov, jmen, morfologická skladba slov – skloňování slov, kontrola spisovných koncovek atd.

  • větná skladba – kontrola čárek ve větě jednoduché i souvětí, správný slovosled, dohled nad tématem a rématem věty atd.

VeKu © 2013